Styrelsen

  Arkelstorps GDGStyrelsen 2016

         

Ordförande:        Ann Bertilsson        0705-95 81 65      info@dansaiarkelstorp.se

Kassör:              Eskil Rosander        0705-08 18 92      eskilrosander@hotmail.com

Sekreterare:       Margareta Kattem

Ledamot:            Viveca Ingvarsson   044-913 27          abm.viveca@kund.biknet.se

Ledamot:            Pia Litbo                 0708-63 81 09     litbo@telia.com

Ledamot:            

Suppleant:         Ellen Sukell

Suppleant:         Matilda Bengtsson

Suppleant:         Spagge Litbo

Suppleant:          


Musiktecknare:    Viveca Ingvarsson   044-913 27         abm.viveca@kund.biknet.s 

 

Hemsida:             www.grfdans.se/arkelstorp eller www.dansaiarkelstorp.se

E-post:                arkelstorp@grfdans.se eller info@dansaiarkelstorp.se